"Укрепената църква в село Харман, Румъния"
Категория:  Some places and people / Хора и улици

Описание:  Укрепените църкви на Румъния са уникални обекти, пръснати из цяла Трансилвания. Там се намират около 280 такива църкви. Всяка от тях има своя различен стил, но общите характеристики включват високи ограждащи стени (понякога няколко концентрични кръгове), които обикновено са с кули, църква в центъра на укреплението - често с нейна собствена кула, както и стаи за провизии в случай на нападение, а понякога и вътрешни стаи за селяните зад стените - тези укрепления често изглеждат като комбинация от замък и църква. Едно цялото пътуване може да бъде използвано само за посещение на тези прекрасни забележителности, за които има и необходимите карти, тъй като често те се намират в малки села. Целта им е била по време на Средновековието да се осигури безопасността на селяните по време на атака, често от османците.
Църквата в селцето Харман, недалеч от град Брашов, датира от 1240 г. като все още е запазен автентичният първи параклис, който вече е вграден в стените. Камбанарията на църквата е добавена през 14-ти век, а стените са построени през 15-ти век. Основната роля за построяването на тези съоръжения е немска, затова все още вътре много от надписите са на немски език, а в двора има погребани немски благородници.