"Portrait of grandma Stefka"
Категория:  Portraits / Портрети

Описание:  Bulgaria - 2012