"Abell 1656 galaxy cluster in Coma Berenices"
Категория:  Galaxies / Галактики

Описание:  Абел 1656 (Abell 1656) е обширен куп, който включва над 1000 идентифицирани галактики. Самият той, заедно с друг куп - Абел 1367 образуват огромния супергалактически куп, наречен по името на съзвездието Косите на Вероника (Coma Berenices). Относителната дистанция на купа от земята е 321 милиона светлинни години. Неговите десетина най-ярки спирални галактики са с магнитут 12-14, а централната област е изпълнена от две свръхмасивни елиптични галактики: NGC 4874 и NGC 4889.
Галактическият куп в Косите на Вероника е едно от първите места, където са наблюдавани гравитационни аномалии, подсказващи за наличието на невидима маса. През 1933 г. швейцарският астроном Фриц Цвики доказва, че галактиките в купа се движат твърде бързо и това би трябвало да разкъса връзките между тях, ако се разчита само на наличието на собствената им маса. Въпреки че идеята за тъмна материя ще бъде отхвърляна още 50 години, Цвики записва, че галактиките трябва да образуват гравитационни връзки благодарение на нещо като „тъмна материя“. Днес се оказва, че около 90% от масата на този галактически куп е под формата на тъмна материя. Нейното разпространение в самия куп обаче все още остава загатка.

SW 254/1200 f4.7 PDS, Canon 1000d, Carl Zeiss 1b mount, Astronomik CLS filter, 1h30min_34fr