"Под Млечния път през август / Milky Way Above in August"
Категория:  Some places and people / Хора и улици

Описание:  Астрономия | Нощ | Телескоп | Млечен път | Август | Узана | България | 2017