"Stephan's Quintet + NGC7331 "
Категория:  Galaxies / Галактики

Описание:  Имах мерак да надникна още "по-дълбоко" в далечния Космос и условията позволяваха това поне до полунощ, когато влагата вече обхвана огледалата и нямаше смисъл да се продължава. Успях да събера 1 час и 16 минути информация от 34 кадъра с телескопа SW254/1200 и Canon 1000d.

В съзвездие Пегас с мощен и много светлосилен телескоп можете да опитате да забележите през ясна и безлунна нощ няколко слаби галактики, като например малката групичка от 5 галактики известна като Квинтета на Стефан (Stephan’s Quintet): NGC7320, NGC7319, NGC7318A, NGC7318B и NGC7317. Това са взаимодействащи си галактики разположени в поле едва около 5’ на диаметър. Наистина шансовете за успех не са големи – тези далечни галактики са с яркост около 14m и са по-скоро подходящи за фотографски наблюдения.
Друга интересна и по-ярка галактика в Пегас е близката до Квинтета на Стефан NGC7331 (10.3m, 10’), която има множество по-малки галактик...
и-спътници около себе си.
Квинтетът на Стефа̀н е визуално струпване на пет галактики, четири от които образуват първата компактна група галактики, откривана някога. Групата е открита от Едуар Стефан през 1877 г. в Марсилската обсерватория. Групата е най-изучаваната от всички компактни галактически групи. В най-ярката от тези галактики − NGC 7320 − се наблюдават обширни области от йонизиран водород, които са и области с бурно звездообразуване.
Четири от петте галактики си взаимодействат гравитационно. Космическият танц, в който гравитационното взаимодействие въвлича галактиките, ще приключи със сливането им като една голяма галактика. Радионаблюдения от началото на 70-те години разкриват тайнствена „нишка” от материя, която лежи в междугалактическото пространство и която излъчва във видима светлина.